.com.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi ,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • .gen.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  gen.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .biz.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  biz.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .info.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  info.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .name.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  name.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .web.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  web.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .tv.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  tv.tr domain kayıt işlemleri için herhangi bir belge gerekmemektedir.

  .org.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün (ilk üç sayfası ile son sayfası),
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumlar için ise, en az üç sivil toplum kuruluşundan alınmış destek yazısı.
 • .net.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  net.tr domainler internet servis sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları için tahsis edilebilmektedir.
  BTK Yer Sağlayıcılar veya Erişim Sağlayıcılar Listesi'nde adınız yer alıyorsa; net.tr talep dilekçesiyle birlikte başvurunuz işleme alınabilir.

  .av.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  av.tr domainler yalnızca avukatlara tahsis edilebilmektedir.
 • ".av.tr" domain tahsisi ile ilgili olarak, Türkiye Barolar Birliği'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup doküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde yayınlanmıştır.
 • ".av.tr" uzantılı domain tahsisi için; Reg.com.tr üzerinden yapılan başvuruyla birlikte, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan başvuru, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'den gönderilecek olan onayın ardından tahsis edilecektir.
 • .dr.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  dr.tr domainler yalnızca TTB üyesi doktorlara tahsis edilebilmektedir.
  dr.tr domain tahsisi için Türkiye Tabipler Birliği'nden onay yazısı alınması gerekmektedir. TTB üyesiyseniz bu sayfa üzerinden başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi başlatabilirsiniz.
  TTB'den alınacak onay yazısının ardından .dr.tr domaininizin tahsisi tamamlanacaktır.

  .bel.tr Kayıt için Gerekli Evraklar


  bel.tr domainler yalnızca belediyelere tahsis edilebilmektedir.
  Alan adı tahsis formunun, ilgili belediye başkanı tarafından imzalı kaşeli şekilde iletilmesi, tahsis için yeterlidir.