Kullanım Sözleşmesi


1. TARAFLAR
1.1 Gri İnternet Teknolojileri Anonim Şirketi:
"Reg" olarak anılacaktır.
Adres: Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. ASO Teknopark No:3/46 Sincan/ANKARA

1.2 Müşteri: Reg'in sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder.
Müşteri bilgileri, Reg.com.tr'ye üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir.
Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.

1.3 Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ

2.1 İşbu sözleşme, Müşteri'nin Reg'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin Reg.com.tr web sitesine giriş anı) itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.
2.2 Sözleşme, Müşteri'nin Reg'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.
2.3 Reg, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir.
Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir.
Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer.
Reg, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

3. TANIMLAR
Web Sitesi: Yöneticisi tarafından hazırlanan içeriğin, internet ağı üzerinden paylaşımına olanak sağlayan internet sayfalarıdır.
Domain, Alan Adı (İnternet alan adı): Web tabanlı yayın yapan sayfaların (web sitelerinin) ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi için oluşturulmuş kısayollar, sitelerin giriş kapısı, isimleridir.

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, Reg'in Müşteri'ye sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve kullanım aşamalarını düzenleyecektir.

5. SORUMLULUKLAR
Reg'in ve Müşteri'nin karşılıklı sorumlulukları hizmet alanına göre aşağıdaki belirtilmiştir:

5.1 Reg, domain sorgulama işleminin ardından müsait görünen domaini/domainleri, Müşteri'den ödemeyi, gerekli bilgi, evrak ve onayları aldıktan sonra kaydeder ve kayıt periyodu süresince kontrol panelinden Müşteri'nin yönetimine sunar.
5.2 Domain kayıt/rezervasyon işlemlerinin 7/24/365 anlık olarak gerçekleşmesi ve Reg.com.tr domain kayıt & sorgulama sayfasında yapılan sorguların WHOIS sunucularından elde edilmesi sebebiyle, Reg.com.tr üzerinden yapılan bir domainin müsaitlik durumu sorgu sonucu, Reg tarafından garanti edilmez.
Müşteri'nin müsait olarak görüntüleyip kaydetmek istediği domainin (belge gerektiren uzantılar hariç), teknik veya herhangi bir sebeple kaydedilememesi durumunda Reg, Müşteri'nin ödediği ücreti eksiksiz iade eder.
5.3 Tüm domain operasyonlarında Dünya'nın en yetkili otoritesi İnternet Tahsisli Sayılar Ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) politikaları da tüm domain müşterilerimiz tarafından kabul edilmiş sayılır. https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en
ICANN politikaları doğrultusunda Müşteri'nin domaini üzerinde bir yaptırım uygulanması gerekirse, Reg gerekli işbirliğini sağlayacaktır.
5.3 Tüm .tr domain operasyonlarında yetki sahibi kurum olan Nic.tr'nin ".tr Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş" başlıklı dokümanı, bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.
5.4 Müşteri, Reg'in kendisine sağlamış olduğu domain yönetim paneli üzerinden, sahip olduğu domaini farklı bir Reg müşterisine veya dış transfer işlemiyle farklı bir domain firmasına aktarabilir.
Müşteri, domain kontrol paneline giriş yaparken kullandığı şifrenin basit olmasından kaynaklı veya farklı yollarla sağlanan izinsiz girişlerle, domain üzerinde yapılacak değişiklik işlemlerinde veya domainin transfer edildiği durumlarda sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumdan Reg'in sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
5.5 Müşteri'nin Reg.com.tr aracılığıyla kaydettiği domain üzerinden yapılan yayınlar, tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri Reg.com.tr üzerinden kaydettiği bir domain üzerinden yayınlanan web sitesinde, T.C. yasalarına aykırı, fikri ve sınai hakları ihlal eden bir içerik yayınlayamaz.
Yasalara aykırı bir yayın yapıldığında, Reg bu durumu Müşteri'ye bildirme zorunluluğu bulunmaksızın ilgili domain üzerinden yapılan yayını durdurabilir.